Fundusze UE

Nasza skuteczność aplikacyjna wynosi 96%!

Kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych

W ramach kompleksowej usługi rozwojowej w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych na lata 2014-2020 profesjonalnie przygotowujemy wnioski o dotacje wraz z wymaganymi załącznikami.

96% skuteczności aplikacyjnej, które osiągnęliśmy w perspektywie finansowej 2007-2013 pokazuje, że wiemy jak zdobywać pieniądze dla naszych klientów. Przed opracowaniem wniosku prowadzimy doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej w danej sytuacji formy wsparcia. Pomagamy w doborze optymalnego źródła finansowania.

Obsługa projektu na każdym etapie realizacji

Nasze wsparcie nie musi ograniczać się do opracowania i złożenia wniosku. Jesteśmy przygotowani merytorycznie i organizacyjnie, by towarzyszyć swoim klientom na każdym etapie realizacji projektu.

Oferujemy:

 • przygotowanie regulaminów, umów, procedur, zapytań ofertowych
 • prowadzenie biura projektu
 • realizację zadań promocji projektu
 • skuteczne kampanie rekrutacyjne
 • kompleksową realizację szkoleń
 • zarządzanie projektem i kontrolę realizacji harmonogramu
 • kontrolę wykonalności wskaźników projektu
 • opracowanie, uzasadnienie i pilotowanie zmian w projekcie
 • prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji
 • opracowanie wniosków płatność
 • przygotowanie do kontroli
 • reprezentowanie w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą
 • końcowe rozliczenie projektu.

Dzięki bogatemu doświadczeniu na każdym etapie dbamy o wszystkie elementy, które warunkują finalny sukces inwestycji. Znamy możliwe ryzyka i potrafimy je na czas eliminować. Mamy świadomość, że prawidłowa realizacja projektu zapewnia płynność finansowania i bezproblemowe rozliczenie końcowe.

Realizujemy projekty na terenie całej Polski. Na Dolnym Śląsku i Pomorzu korzystamy z wsparcia naszych biur regionalnych. Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi. Mamy bogatą sieć kontaktów lokalnych, co umożliwia nam sprawną rekrutację i przewidywalną realizację zadań projektowych.

Napisz do nas

Dziękujęmy, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!