Informacje o projekcie PAKK

21 lipca 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych”.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w Regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Więcej informacji jest dostępnych w załączonym pliku.