Projekty UE

 

 

ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji komputerowych w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP co najmniej w obszarach: Komunikacja, Tworzenie treści, Informacja, w terminie 1.02.2018 do 30.06.2019, przez co najmniej 90% spośród 140 uczestników projektu (osób w wieku 50 lat i więcej oraz osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim, wyłącznie na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, przez szkolenia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

Okres realizacji projektu może ulec zmianie.

W projekcie weźmie udział 140 osób (w tym 80 kobiet i 60 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie ICT, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (powiat Kielce, powiat kielecki gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-nowiny, Strawczyn, Zagnańsk)

 • Co najmniej 90% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) – 126 osób.
 • Co najmniej 36% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej – 50 osób.
 • Co najmniej 20% uczestników projektu będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami – 28 osób.

Działania projektu obejmują przeprowadzenie 14 szkoleń komputerowych zakończonych procesem formalnej walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji zgodnych z Ramą DIGCOMP (ECDL Profile).

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 30.06.2019 r.
Wartość projektu: 335 125,00 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%.
Dofinansowanie UE: 284 856,25 PLN
Nr projektu: RPSW.08.04.03-26-0024/17

 

ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego
Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji komputerowych w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP co najmniej w obszarach: Komunikacja, Tworzenie treści, Informacja, w terminie 1.03.2018 do 30.06.2019, przez co najmniej 90% spośród 140 uczestników projektu (osób w wieku 50 lat i więcej oraz osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim, wyłącznie w gminach stanowiących obszar OSI w powiatach: skarżyskim, opatowskim, ostrowieckim, koneckim, kieleckim),przez szkolenia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

Okres realizacji projektu może ulec zmianie.

W projekcie weźmie udział 140 osób (w tym 80 kobiet i 60 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie ICT, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na obszarze OSI , na terenach wiejskich w  powiatach:  skarżyskim  (gm.  Bliżyn),  opatowskim  (gm.  Opatów,  Lipnik, Wojciechowice,  Iwaniska, Baćkowice,  Sadowie,  Tarłów), ostrowieckim  (gm. Ćmielów, Bałtów, Bodzechów,  Kunów, Waśniów), koneckim (gm. Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka), kieleckim (gm. Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn)

 • Co najmniej 80% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) – 112 osób
 • Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej – 42 osoby.
 • Co najmniej 20% uczestników projektu będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami – 28 osób.

Działania projektu obejmują przeprowadzenie 14 szkoleń komputerowych zakończonych procesem formalnej walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji zgodnych z Ramą DIGCOMP (ECDL Profile).

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2019 r.
Wartość projektu: 312 007,50 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%.
Dofinansowanie UE: 294 673,75 PLN
Nr projektu: RPSW.08.04.02-26-0100/17

 

Przyjdź i Ty na szkolenie ICT – włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej

Głównym celem projektu „Przyjdź i Ty na szkolenie ICT – włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej” jest nabycie w terminie 01.06.2017-31.12.2019 przez co najmniej 85% ze 465 uczestników projektu kompetencji komputerowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 na pełnym poziomie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Do projektu zostanie przyjętych 420 osób (w tym 220 kobiet i 200 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT.

 • Co najmniej 5% uczestników projektu będą stanowić osoby niepełnosprawne.
 • Co najmniej 40% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej.

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe zakończone egzaminem IC3, którego pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatu IC3.
Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta do 31.12.2019r. poprzez: uzyskanie certyfikatu IC3 przez 396 osób, w tym 169 osoby o niskich kwalifikacjach oraz 238 osoby w wieku 50 lat i więcej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.
Wartość projektu: 1 888 488,00 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 85%.
Dofinansowanie UE: 1 605 214,80 PLN
Nr projektu: RPPM.05.05.00-22-0093/16
Strona www: www.ictszkolenie.pl

 

„Bądź częścią społeczeństwa informacyjnego, bądź poliglotą”

 Celem projektu „Bądź częścią społeczeństwa informacyjnego, bądź poliglotą” jest uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 przez co najmniej 379 osób (214 kobiet, 165 mężczyzn) spośród 540 uczestników projektu (305 kobiet i 235 mężczyzn w wieku 18 lat i więcej, uczących się lub pracujących lub zamieszkałych w województwie warmińsko-mazurskim), w tym:

-w obszarze ICT przez 227 osób (132 kobiet i 95 mężczyzn) przez szkolenia komputerowe zakończone formalnym wynikiem oceny i walidacji,

-językowych- w zakresie języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na pełnym poziomie biegłości językowej zgodnie z ESOKJ przez 152 osoby (82 kobiet i 70 mężczyzn) przez kursy językowe zakończone formalnym wynikiem oceny i walidacji, w terminie 1.10.2019-30.9.2021.

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe (27 edycji) i kursy językowe: angielski (11 edycji), niemiecki (5 edycji), francuski (2 edycje).

Rezultaty projektu:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 379 osób, w tym:

 • o niskich kwalifikacjach-305
 • w wieku 50 lat i więcej- 115
 • w wieku 25 lat i więcej- 266.

Okres realizacji projektu: od: 2019-10-01 do: 2021-09-30
Wartość projektu wynosi: 1 994 386,94 zł,  w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%
Dofinansowanie UE: 1 695 228,89 zł
Strona www: www.noweumiejetnosci.pl

 

Napisz do nas

Dziękujęmy, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!