Projekty UE

 

ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji komputerowych w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP co najmniej w obszarach: Komunikacja, Tworzenie treści, Informacja, w terminie 1.02.2018 do 30.06.2019, przez co najmniej 90% spośród 140 uczestników projektu (osób w wieku 50 lat i więcej oraz osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim, wyłącznie na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, przez szkolenia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

Okres realizacji projektu może ulec zmianie.

W projekcie weźmie udział 140 osób (w tym 80 kobiet i 60 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie ICT, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (powiat Kielce, powiat kielecki gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-nowiny, Strawczyn, Zagnańsk)

Co najmniej 90% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) – 126 osób.

Co najmniej 36% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej – 50 osób.

Co najmniej 20% uczestników projektu będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami – 28 osób.

Działania projektu obejmują przeprowadzenie 14 szkoleń komputerowych zakończonych procesem formalnej walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji zgodnych z Ramą DIGCOMP (ECDL Profile).

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 335 125,00 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%.

Dofinansowanie UE: 284 856,25 PLN

Nr projektu: RPSW.08.04.03-26-0024/17

 

ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji komputerowych w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP co najmniej w obszarach: Komunikacja, Tworzenie treści, Informacja, w terminie 1.03.2018 do 30.06.2019, przez co najmniej 90% spośród 140 uczestników projektu (osób w wieku 50 lat i więcej oraz osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim, wyłącznie w gminach stanowiących obszar OSI w powiatach: skarżyskim, opatowskim, ostrowieckim, koneckim, kieleckim),przez szkolenia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

Okres realizacji projektu może ulec zmianie.

W projekcie weźmie udział 140 osób (w tym 80 kobiet i 60 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie ICT, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na obszarze OSI , na terenach wiejskich w  powiatach:  skarżyskim  (gm.  Bliżyn),  opatowskim  (gm.  Opatów,  Lipnik, Wojciechowice,  Iwaniska, Baćkowice,  Sadowie,  Tarłów), ostrowieckim  (gm. Ćmielów, Bałtów, Bodzechów,  Kunów, Waśniów), koneckim (gm. Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka), kieleckim (gm. Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn)

Co najmniej 80% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) – 112 osób.

Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej – 42 osoby.

Co najmniej 20% uczestników projektu będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami – 28 osób.

Działania projektu obejmują przeprowadzenie 14 szkoleń komputerowych zakończonych procesem formalnej walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji zgodnych z Ramą DIGCOMP (ECDL Profile).

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 312 007,50 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%.

Dofinansowanie UE: 294 673,75 PLN

Nr projektu: RPSW.08.04.02-26-0100/17

Napisz do nas

Dziękujęmy, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!